top of page

Personlig assistent

Assistante Personale

 

En personlig assistent arbetar ofta en-mot-en inom en hemmakontorsmiljö.  PA ansvarar för alla organisatoriska frågor för arbetsgivaren, privat eller kommersiellt.

Personlig assistent arbetsuppgifter

 

 

 • Att ordna resor, visum och boende och, ibland, resa med principerna för att ta anteckningar eller diktat vid möten eller för att ge allmän hjälp under presentationer

 • Att vara delaktig i beslutsprocesser

 • Utföra bakgrundsforskning och presentera resultat

 • Hantera inkommande e-post, fax och post, ofta korresponderande på uppdrag av chefen eller principer

 • Ersättare för chef, fatta beslut och delegera arbete till andra i chefens frånvaro

 • Utforma och underhålla kontorssystem, inklusive datahantering och arkivering

 • Kontakt med kunder, leverantörer och hushållspersonal

 • Möte och hälsa på besökare på alla nivåer av senioritet

 • Organisera och delta i möten och se till att chefen är väl förberedd för möten

 • Organisera och föra dagböcker och boka tider

 • Ta fram dokument, briefing papers, rapporter och presentationer

 • Ansvar för redovisning och budget

 • Granska telefonsamtal, förfrågningar och förfrågningar och hantera dem när så är lämpligt

 • Att ta på sig en del av chefens ansvar och arbeta närmare ledningen

 

Arbetsuppgifterna kan vara i samband med andra hushållsjobb.

bottom of page